Dane personalne

 

Adres zameldowania/zamieszkania (będący jednocześnie adresem do wykazania na druku PIT)

 

Adres zameldowania/zamieszkania (będący jednocześnie adresem do wykazania na druku PIT)

 

Dane dotyczące konta bankowego

 

Oświadczenie zleceniobiorcy w celu określenia zobowiązań wobec ZUS

Oświadczam, że oprócz wykonywanej na rzecz Creality umowy-zlecenia:

Jestem studentem/uczniem szkoły ponadpodstawowej i nie ukończyłem(am) 26 lat
TakNie

Wgraj skan legitymacji (jpg lub pdf, pliki maksymalnie 5MB)
Przód

Tył

Przychody, które uzyskam od 01.08 do 31.12.2019 nie przekroczą kwoty 35.636,67 zł
TakNie

Jestem bezrobotny
TakNie

Jestem dodatkowo zatrudniony i moje wynagrodzenie jest NIŻSZE niż minimalna krajowa
TakNie

Jestem dodatkowo zatrudniony i moje wynagrodzenie jest RÓWNE BĄDŹ WYŻSZE niż minimalna krajowa
TakNie

Legitymuję się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
TakNie

Jestem emerytem/rencistą
TakNie

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą, z tytułu której opłacam składki od preferencyjnej podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia
TakNie

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą, z tytułu której opłacam składki od podstawy wymiaru wynoszącej co najmniej 60% prognozowanej przeciętnej płacy
TakNie

Usługi wykonywane w ramach umowy, której dotyczy to oświadczenie, wchodzą w zakres prowadzonej przez mnie działalności gospodarczej
TakNie

 

Oświadczenie

Jednocześnie oświadczam, że o fakcie jakiejkolwiek zmiany powyższych danych niezwłocznie poinformuję ZleceniodawcęOświadczam, że zapoznałem się z regulaminem przetwarzania danych osobowych i wyrażam na to swoją zgodę

Regulamin jest dostępny TUTAJ

Wysyłając niniejsze oświadczenie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na wykonanych mi fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych Creality sp. z o.o. przez ich publikację na stronie internetowej, za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak Facebook, Instagram i portale podobne oraz wykorzystywania w portfolio drukowanym i udostępnianym klientom i potencjalnym klientom.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google